DS 14000 với Syringe Pump

 Nhà /Các sản phẩm / Hệ thống Tablet Giải thểv / DS 14000 với Syringe Pump

DS 14000 với Syringe Pump

Labindia Tablet Giải thể Tester, DS14000 với bi-directional bơm nhu động nhập khẩu cho phép chính xác và chính xác bộ sưu tập mẫu trong thu thập mẫu. Nó được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ USP 1, 2, 5 & 6 và phù hợp với các USP mới nhất, BP, EP pharmacopeial. Thiết bị cho bài kiểm tra & giỏ Stationary phương pháp nội tại cũng có sẵn.

Các tính năng tiêu chuẩn

  • 1
  • Vi điều khiển tiên tiến dựa vào người dùng thân thiện với nhà nước-of-the-nghệ thuật thiết kế sản phẩm với splash chữ và số phím mềm polyester không thấm nước. Người sử dụng phần mềm tương tác trong chế độ đối thoại để dễ dàng hoạt động với bảo vệ chống lại các mục không hợp lệ
  • 2
  • Vi điều khiển tiên tiến dựa vào người dùng thân thiện với nhà nước-of-the-nghệ thuật thiết kế sản phẩm với splash chữ và số phím mềm polyester không thấm nước. Người sử dụng phần mềm tương tác trong chế độ đối thoại để dễ dàng hoạt động với bảo vệ chống lại các mục không hợp lệ
  • 3
  • Hỗ trợ USP 1, 2, 5 & 6 và là đơn khiếu nại với USP, BP, thông số kỹ thuật EP. Thiết bị cho bài kiểm tra & giỏ Stationary phương pháp nội tại cũng có sẵn
  • 4
  • Hình nón có hình dạng nắp phục hồi bốc hơi thấp trên vỏ thuốc viên thuốc làm giảm sự mất phương tiện truyền thông trong thời gian dài, giải thể chạy
  • 5
  • Thiết kế mono trục cho phép dễ dàng chuyển đổi giữa bộ máy I & II này giúp loại bỏ sự kiểm tra xác nhận chiều cao thường xuyên mỗi USP
  • 6
  • Thiết bị cho bài kiểm tra & giỏ Stationary phương pháp nội tại cũng có sẵn
  • 7
  • Tablet nóng lạnh giảm 12 liều tạo thành một trường hợp duy nhất
  • 8
  • Lưu trữ Memory Non-Volatile của 15 phương pháp với tham số
  • 9
  • Định dạng báo cáo GLP Tuân thủ các chữ và số mục của tên Mẫu và mã số để xác thực
  • 10
  • RS 232C giao diện để kết nối PC & cổng song song cho máy in

HỆ THỐNG BƠM - PP 12

• Bơm piston - PP 12 là vi xử lý kiểm soát và là lý tưởng cho

• rút mẫu từ 12 kênh

• Các Bơm piston - PP 12 với rotor gốm trơ vượt qua tất cả các vấn đề hấp thụ

• tốc độ dòng chảy cao của 25 ml / phút có thể đạt được với độ chính xác tốt hơn so với 1%

• Rửa sạch chức năng để giảm thiểu các vấn đề mang sang.

• rotor Ceramic loại bỏ vấn đề hấp phụ thuốc.

• Cuộc sống: min Một triệu chu kỳ.

• Độ chính xác thể tích cao ± 0,1 ml cho 10 ml.

• Do luân chuyển cá nhân, trong trường hợp của một sự thất bại bơm khác có thể được vận hành.

• Lưu lượng có thể được lập trình 25 ml / phút.

• Surfactant Truyền thông Tương thích

.

  • moon-valley
  • hotel-samudra